Vị trí: Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Mục đích xây dựng: Trung tâm thương mại
Diện tích khu đất:  73,409.8 m2
Số tầng: B2 ~ 23

Tổng diện tích sàn xây dựng: 38,907m2

 
 
"/>
 
•  ENGLISH • VIETNAMESE

LOTTE MALL PROJECTVisitors: 1165618
Online: 11