Vị trí: Thôn Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Mục đích xây dựng: Xây dựng Nhà máy DAC VN Hà Nam
Diện tích khu đất: 49,709.8 m2
Tổng diện tích sàn: 24,670.0 m2 
Diện tích xây dựng: 22,252.4 m2
 
"/>
 
•  ENGLISH • VIETNAMESE

DAC VN HA NAM FACTORYVisitors: 1158915
Online: 2