Vị trí: Khu CN Nam Hồng, Phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Mục đích xây dựng:Xây dựng Nhà máy HAIVINA Hồng Lĩnh
Diện tích khu đất: 89,000 m2
Diện tích xây dựng:79,000 m2

"/>
 
•  ENGLISH • VIETNAMESE

HAIVINA HONG LINH FACTORYVisitors: 1158909
Online: 8