Vị trí: Lô CN-02, KCN Đồng Văn IV, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
Mục đích xây dựng: Xây dựng Nhà máy Kortek Vina Hà Nam.
Diện tích khu đất: 70,579 m2 
Diện tích xây dựng:  41,660 m2     
Diện tích cảnh quan: 10,788 m
 
"/>
 
•  ENGLISH • VIETNAMESE

KORTEK HA NAM FACTORYVisitors: 1158922
Online: 6