hình ảnh hình ảnh

Projects

4M Partners Viet Nam Projects

Project of 4M Partners Vietnam

STARLAKE VILLAS H6, H7, H10 & H11, Tay Ho Tay New Town, Ha Noi

STARLAKE VILLAS H6, H7, H10 & H11, Tay Ho Tay New Town, Ha Noi

2015 - 2019

Kortek Vina Factory, Lot CN-02, Dong Van Industrial Zone IV, Ha Nam Province

Kortek Vina Factory, Lot CN-02, Dong Van Industrial Zone IV, Ha Nam Province

2019

Haivina Hong Linh Factory, Hong Linh District, Ha Tinh Province

Haivina Hong Linh Factory, Hong Linh District, Ha Tinh Province

2019 - 2020

Sunflower Package VI, 9-Floor Building, Ngo Quyen, Hai Phong

Sunflower Package VI, 9-Floor Building, Ngo Quyen, Hai Phong

2018 - 2020

Pan-Pacific Thanh Hoa – Ha Son Industrial Zone, Ngoc Lac, Thanh Hoa

Pan-Pacific Thanh Hoa – Ha Son Industrial Zone, Ngoc Lac, Thanh Hoa

2018

Construction of KCI Vina factory Phase 2 – Binh Xuyen, Vinh Phuc, Vietnam

Construction of KCI Vina factory Phase 2 – Binh Xuyen, Vinh Phuc, Vietnam

2017 - 2018

Shore Protection Embankment of Mipec Port – Hai An, Hai Phong, Vietnam

Shore Protection Embankment of Mipec Port – Hai An, Hai Phong, Vietnam

2017 - 2019

Hyundai Hillsmall Commercial Center – Ha Dong, Ha Noi, Vietnam

Hyundai Hillsmall Commercial Center – Ha Dong, Ha Noi, Vietnam

2016 - 2019

Warehouse of Dorco Hung Yen Blade Factory – Vam Lam, Hung Yen, Vietnam

Warehouse of Dorco Hung Yen Blade Factory – Vam Lam, Hung Yen, Vietnam

2016 - 2017