hình ảnh hình ảnh

Projects

4M Partners Vietnam Projects

Projects of 4M Partners Vietnam

VSSC STEEL CENTER FACTORY - VUNG TAU

VSSC STEEL CENTER FACTORY - VUNG TAU

2021 - 2022

Vina Pride Seafoods Factory Extension Project - Long An

Vina Pride Seafoods Factory Extension Project - Long An

2021 - 2022

BUJEON ELECTRONICS VIETNAM - FACTORY G

BUJEON ELECTRONICS VIETNAM - FACTORY G

2020

STARLAKE VILLAS H6, H7, H10 & H11, Tay Ho Tay New Town, Hanoi

STARLAKE VILLAS H6, H7, H10 & H11, Tay Ho Tay New Town, Hanoi

2015 - 2019

Kortek Vina Factory, Lot CN-02, Dong Van Industrial Zone IV, Ha Nam Province

Kortek Vina Factory, Lot CN-02, Dong Van Industrial Zone IV, Ha Nam Province

2019

DAC VN Ha Nam Factory, Trung Luong Commune, Binh Luc, Ha Nam Province

DAC VN Ha Nam Factory, Trung Luong Commune, Binh Luc, Ha Nam Province

2019 - 2022

Haivina Hong Linh Factory, Hong Linh District, Ha Tinh Province

Haivina Hong Linh Factory, Hong Linh District, Ha Tinh Province

2019 - 2020

Lotte Mall Hanoi Project, Phu Thuong, Tay Ho, Hanoi

Lotte Mall Hanoi Project, Phu Thuong, Tay Ho, Hanoi

2018 - 2023

Sunflower Package VI, 9-Floor Building, Ngo Quyen, Hai Phong

Sunflower Package VI, 9-Floor Building, Ngo Quyen, Hai Phong

2018 - 2020