hình ảnh hình ảnh

Giới thiệu

Công ty TNHH 4M Thành Viên Việt Nam

hình ảnh

4M Partners Việt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc triển khai
hoạt động khắp bán đảo Đông Dương từ năm 2004.

hình ảnh

 

Chúng tôi đã hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Quản lý chuyên nghiệp cho các giai đoạn xây dựng từ giai đoạn lập kế hoạch cho tới giai đoạn vận hành và bảo trì.

 

4M Partners Việt Nam, thay mặt Khách hàng thực hiện dịch vụ quản lý toàn bộ xuyên suốt quá trình phát triển của dự án với các kỹ năng chuyên nghiệp. Dịch vụ bao gồm: lập kế hoạch nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà Thiết kế, quản lý thiết kế, quản lý chi phí và tiến độ, quản lý đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cho việc xây dựng và bảo trì, bảo hành công trình.

 

4M Partners Việt Nam cung cấp dịch vụ quản lý dự án hiện đại giúp Khách hàng, tối đa hóa lợi nhuận, củng cố khả năng thành công của dự án bằng việc đảm bảo xây dựng đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất trong phạm vi ngân sách của Khách hàng.