hình ảnh hình ảnh

Giới thiệu

Công ty TNHH 4M Thành Viên Việt Nam

hình ảnh

4M Partners Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đã triển khai
hoạt động khắp bán đảo Đông Dương từ năm 2004.

hình ảnh

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chuyên nghiệp từ giai đoạn lập kế hoạch đến giai đoạn vận hành và bảo trì nhằm mục đích mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng từ dự án.

 

4M Partners Việt Nam, thay mặt Khách hàng thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng trọn gói với kinh nghiệm và các kỹ năng chuyên nghiệp. Dịch vụ bao gồm: lập kế hoạch, nghiên cứu khả thi, quản lý thiết kế, dự toán chi phí, quản lý tiến độ, thu mua, giám sát và quản lý cơ sở vật chất.

 

4M Partners Việt Nam cung cấp các dịch vụ hiện đại hỗ trợ Khách hàng kinh doanh thành công bằng việc đảm bảo xây dựng đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất trong phạm vi ngân sách của Khách hàng.