hình ảnh hình ảnh

Dịch vụ

Các dịch vụ của 4M Việt Nam

Mục tiêu dịch vụ của chúng tôi

Mục tiêu của dịch vụ là ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNGBIẾN CÁC YÊU CẦU THÀNH HIỆN THỰC.

4M Partners sẽ xây dựng nền tảng vững chắc các quy trình công việc để cung cấp các dịch vụ chuyên biệt và hiệu quả cho Chủ Dự Án.

4M Partners có khả năng hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn và tối đa hóa chất lượng công trình. Khả năng vượt trội trong quản lý chất lượng của 4M Partners giúp khác biệt hóa dự án của Khách hàng với các dự án khác.

Dựa trên nền tảng vững chắc về nhân sự, 4M Partners sẽ quản lý về điều phối toàn bộ quy trình xây dựng để hạn chế việc chậm tiến độ.

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của 4M Partners sẽ quản lý và điều phối mỗi công đoạn trong toàn bộ quá trình thực hiện Dự án để giảm thiểu chi phí phát sinh tăng như thay đổi hợp đồng hay nhân sự chậm trễ tiến độ.

Với kỹ năng quản lý đúng đắn và có hệ thống,
4M Partners sẽ sử dụng các chiến lược sau để điều phối các nhân tố của dự án gia tăng giá trị cho Chủ Đầu Tư.