hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án Tổ hợp Khách sạn, căn hộ cao cấp Dragon Pia, Nha Trang

Dự án Tổ hợp Khách sạn, căn hộ cao cấp Dragon Pia, Nha Trang

2010 - 2011

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát – Hồ Chí Minh

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát – Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án xây dựng cảng biển VIPCO- Gói thầu III - Hải Phòng

Dự án xây dựng cảng biển VIPCO- Gói thầu III - Hải Phòng

2010 - 2013

Dự án Trương Đình Hội II-Hồ Chí Minh

Dự án Trương Đình Hội II-Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án Khách sạn 5 sao Huế UHotel  – TP. Huế

Dự án Khách sạn 5 sao Huế UHotel – TP. Huế

2010 - 2011

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn – Ninh Bình

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn – Ninh Bình

2010 - 2013

Dự án tòa nhà Sao Mai - Hồ Chí Minh

Dự án tòa nhà Sao Mai - Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án Ellipse Tower – Hà Đông, Hà Nội

Dự án Ellipse Tower – Hà Đông, Hà Nội

2008 - 2009

Dự án xây dựng Nhà máy Haatz – Hưng Yên

Dự án xây dựng Nhà máy Haatz – Hưng Yên

2007 - 2008