hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

2007 - 2009

Dự án Khu căn hộ cao cấp Cozyvill - Hải Phòng

Dự án Khu căn hộ cao cấp Cozyvill - Hải Phòng

2006 - 2008

Dự án xây dựng Đại học Luang Prabang - Lào

Dự án xây dựng Đại học Luang Prabang - Lào

2005 - 2006

Dự án xây dựng Bệnh viện Saint Paul – Hà Nội

Dự án xây dựng Bệnh viện Saint Paul – Hà Nội

2005 - 2006

Dự án xây dựng Trường cao đẳng CNTT Đà Nẵng

Dự án xây dựng Trường cao đẳng CNTT Đà Nẵng

2005

Trường Quốc tế liên cấp Shattuck St. Mary's Hải Phòng

Trường Quốc tế liên cấp Shattuck St. Mary's Hải Phòng

Nhà máy may Snow Coast - Thái Bình

Nhà máy may Snow Coast - Thái Bình

Dự án ASSA ABLOY Hải Phòng

Dự án ASSA ABLOY Hải Phòng

Dự án mở rộng nhà máy SI Flex Việt Nam Giai đoạn III - Bắc Giang

Dự án mở rộng nhà máy SI Flex Việt Nam Giai đoạn III - Bắc Giang