hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án ASSA ABLOY Hải Phòng

Dự án ASSA ABLOY Hải Phòng

2023

Dự án mở rộng nhà máy SI Flex Việt Nam Giai đoạn III - Bắc Giang

Dự án mở rộng nhà máy SI Flex Việt Nam Giai đoạn III - Bắc Giang

2023

Dự án nhà máy KHVatec Thái Nguyên

Dự án nhà máy KHVatec Thái Nguyên

2023

Dự án nhà máy Jeil Jersey Vina Giai đoạn III, Vũ Thư, Thái Bình

Dự án nhà máy Jeil Jersey Vina Giai đoạn III, Vũ Thư, Thái Bình

2022 - 2023

MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAMJIN LND - VĨNH PHÚC

MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAMJIN LND - VĨNH PHÚC

2022

DỰ ÁN THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CÔNG AN VIỆT NAM - HÀ NỘI

DỰ ÁN THI CÔNG NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA CÔNG AN VIỆT NAM - HÀ NỘI

2022

NHÀ MÁY HAIVINA HỒNG LĨNH HÀ TĨNH - GIAI ĐOẠN II

NHÀ MÁY HAIVINA HỒNG LĨNH HÀ TĨNH - GIAI ĐOẠN II

2022

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SẠCH - Hưng Yên

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SẠCH - Hưng Yên

2021

KHO LẠNH AJ TOTAL HƯNG YÊN

KHO LẠNH AJ TOTAL HƯNG YÊN

2021 - 2022