hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án Trương Đình Hội II-Hồ Chí Minh

Dự án Trương Đình Hội II-Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án Khách sạn 5 sao Huế UHotel  – TP. Huế

Dự án Khách sạn 5 sao Huế UHotel – TP. Huế

2010 - 2011

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn – Ninh Bình

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn – Ninh Bình

2010 - 2013

Dự án tòa nhà Sao Mai - Hồ Chí Minh

Dự án tòa nhà Sao Mai - Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án Ellipse Tower – Hà Đông, Hà Nội

Dự án Ellipse Tower – Hà Đông, Hà Nội

2008 - 2009

Dự án xây dựng Nhà máy Haatz – Hưng Yên

Dự án xây dựng Nhà máy Haatz – Hưng Yên

2007 - 2008

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Phnom Penh, Cam-pu-chia

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Phnom Penh, Cam-pu-chia

2007 - 2008

Dự án Khu nghỉ dưỡng Sông Giá Resort – Hải Phòng

Dự án Khu nghỉ dưỡng Sông Giá Resort – Hải Phòng

2007 – 2008

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

2007 - 2009