hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Kho hàng nhà máy dao cạo râu Dorco Hưng Yên – Văn Lâm, Hưng Yên

Kho hàng nhà máy dao cạo râu Dorco Hưng Yên – Văn Lâm, Hưng Yên

2016 - 2017

Dự án LG Coil Center – Tràng Duệ, Hải Phòng

Dự án LG Coil Center – Tràng Duệ, Hải Phòng

2015 - 2016

Dự án nhà máy Glonics – Phú Xã, Thái Nguyên

Dự án nhà máy Glonics – Phú Xã, Thái Nguyên

2013 - 2016

Dự án khu chung cư Quốc tế Booyoung- Hà Đông, Hà Nội

Dự án khu chung cư Quốc tế Booyoung- Hà Đông, Hà Nội

2011 - 2016

Nhà Dự án Usilk City – Hà Đông, Hà Nội

Nhà Dự án Usilk City – Hà Đông, Hà Nội

2008 - 2016

Nhà máy Sebang Chain Vina – Duy Tiên, Hà Nam

Nhà máy Sebang Chain Vina – Duy Tiên, Hà Nam

2014 - 2015

Dự án Starlake Villas K3-TT1 & TT2 –Tây Hồ Tây, Hà Nội

Dự án Starlake Villas K3-TT1 & TT2 –Tây Hồ Tây, Hà Nội

2019 - 2021

Nhà máy BOW International – Thanh Hóa

Nhà máy BOW International – Thanh Hóa

2014 - 2015

Khu công nghệ vườn ươm Việt - Hàn – Cần Thơ

Khu công nghệ vườn ươm Việt - Hàn – Cần Thơ

2014 - 2015