hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Nhà Dự án Usilk City – Hà Đông, Hà Nội

Nhà Dự án Usilk City – Hà Đông, Hà Nội

2008 - 2016

Nhà máy Sebang Chain Vina – Duy Tiên, Hà Nam

Nhà máy Sebang Chain Vina – Duy Tiên, Hà Nam

2014 - 2015

Dự án Starlake Villas K3-TT1 & TT2 –Tây Hồ Tây, Hà Nội

Dự án Starlake Villas K3-TT1 & TT2 –Tây Hồ Tây, Hà Nội

2019 - 2021

Nhà máy BOW International – Thanh Hóa

Nhà máy BOW International – Thanh Hóa

2014 - 2015

Khu công nghệ vườn ươm Việt - Hàn – Cần Thơ

Khu công nghệ vườn ươm Việt - Hàn – Cần Thơ

2014 - 2015

Dự án Golden Island (The Eastern) - Hồ Chí Minh

Dự án Golden Island (The Eastern) - Hồ Chí Minh

2011 - 2014

Dự án Tổ hợp Khách sạn, căn hộ cao cấp Dragon Pia, Nha Trang

Dự án Tổ hợp Khách sạn, căn hộ cao cấp Dragon Pia, Nha Trang

2010 - 2011

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát – Hồ Chí Minh

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát – Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án xây dựng cảng biển VIPCO- Gói thầu III - Hải Phòng

Dự án xây dựng cảng biển VIPCO- Gói thầu III - Hải Phòng

2010 - 2013