hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án xây dựng Nhà máy Haatz – Hưng Yên

Dự án xây dựng Nhà máy Haatz – Hưng Yên

2007 - 2008

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Phnom Penh, Cam-pu-chia

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Phnom Penh, Cam-pu-chia

2007 - 2008

Dự án Khu nghỉ dưỡng Sông Giá Resort – Hải Phòng

Dự án Khu nghỉ dưỡng Sông Giá Resort – Hải Phòng

2007 – 2008

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

2007 - 2009

Dự án Khu căn hộ cao cấp Cozyvill - Hải Phòng

Dự án Khu căn hộ cao cấp Cozyvill - Hải Phòng

2006 - 2008

Dự án xây dựng Đại học Luang Prabang - Lào

Dự án xây dựng Đại học Luang Prabang - Lào

2005 - 2006

Dự án xây dựng Bệnh viện Saint Paul – Hà Nội

Dự án xây dựng Bệnh viện Saint Paul – Hà Nội

2005 - 2006

Dự án xây dựng Trường cao đẳng CNTT Đà Nẵng

Dự án xây dựng Trường cao đẳng CNTT Đà Nẵng

2005