hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Phnom Penh, Cam-pu-chia

Dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Phnom Penh, Cam-pu-chia

2007 - 2008

Dự án Khu nghỉ dưỡng Sông Giá Resort – Hải Phòng

Dự án Khu nghỉ dưỡng Sông Giá Resort – Hải Phòng

2007 – 2008

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

Dự án V Star – Hồ Chí Minh

2007 - 2009

Dự án Khu căn hộ cao cấp Cozyvill - Hải Phòng

Dự án Khu căn hộ cao cấp Cozyvill - Hải Phòng

2006 - 2008

Dự án xây dựng Đại học Luang Prabang - Lào

Dự án xây dựng Đại học Luang Prabang - Lào

2005 - 2006

Dự án xây dựng Bệnh viện Saint Paul – Hà Nội

Dự án xây dựng Bệnh viện Saint Paul – Hà Nội

2005 - 2006

Dự án xây dựng Trường cao đẳng CNTT Đà Nẵng

Dự án xây dựng Trường cao đẳng CNTT Đà Nẵng

2005