hình ảnh hình ảnh

Dự án

Các dự án của 4M Việt Nam

Dự án của 4M partners Việt Nam

Dự án Golden Island (The Eastern) - Hồ Chí Minh

Dự án Golden Island (The Eastern) - Hồ Chí Minh

2011 - 2014

Dự án Tổ hợp Khách sạn, căn hộ cao cấp Dragon Pia, Nha Trang

Dự án Tổ hợp Khách sạn, căn hộ cao cấp Dragon Pia, Nha Trang

2010 - 2011

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát – Hồ Chí Minh

Dự án Chung cư Huỳnh Tấn Phát – Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án xây dựng cảng biển VIPCO- Gói thầu III - Hải Phòng

Dự án xây dựng cảng biển VIPCO- Gói thầu III - Hải Phòng

2010 - 2013

Dự án Trương Đình Hội II-Hồ Chí Minh

Dự án Trương Đình Hội II-Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án Khách sạn 5 sao Huế UHotel  – TP. Huế

Dự án Khách sạn 5 sao Huế UHotel – TP. Huế

2010 - 2011

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn – Ninh Bình

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn – Ninh Bình

2010 - 2013

Dự án tòa nhà Sao Mai - Hồ Chí Minh

Dự án tòa nhà Sao Mai - Hồ Chí Minh

2010 - 2011

Dự án Ellipse Tower – Hà Đông, Hà Nội

Dự án Ellipse Tower – Hà Đông, Hà Nội

2008 - 2009